hemsenaste nyttAfS blir A...
Publicerad 21 april 2023

AfS blir AFS

På ett partistyrelsemöte den 16 april beslutades att partiets officiella förkortning ändras från “AfS” med litet f, till “AFS”.

Genom att skriva samtliga bokstäver med stor begynnelsebokstav blir förkortningen enklare att uppfatta. Genom åren har partiet även noterat att förkortningen ofta har skrivits “AFS” av andra, till exempel i nyhetsartiklar.

Huvudregeln är dock fortfarande att hela partinamnet skrivs ut i vår egen kommunikation, såvida inte platsbrist, onödig upprepning eller andra särskilda skäl gör att förkortningen är mer lämplig att använda.

För mer information,

press@alternativforsverige.se