hemsenaste nyttAFS första...
Publicerad 24 april 2023

AFS första distrikt bildades i Stockholm

Lördag den 22 april passerades en viktig milstolpe i partiets utveckling. De två kretsarna Stockholms stad och Stockholms län beslutade då att bilda ett gemensamt distrikt, Alternativ för Sverige – Stockholm, vilket är partiets första. Till ordförande valdes Anders Bergström från Värmdö.

Alternativ för Sverige har sedan bildandet 2018 varit organiserat i kretsar som ansvarat för den lokala och regionala verksamheten. På rikskongressen i december uppdaterades stadgarna för att möjliggöra bildande av distrikt. Distrikt innebär en vidareutveckling av en krets, med högre krav, mer självständig verksamhet, och en distriktsstyrelse inklusive övriga förtroendeuppdrag som tillsätts av medlemmarna i det aktuella området. 

Ett 30-tal medlemmar fanns på plats under bildandemötet. Anders Bergström, som kandiderade i både riksdagsvalet och kommunalvalet förra året, valdes till ordförande. Bergström har över 30 års erfarenhet som polis i yttre tjänst och 20 års erfarenhet som företagare. Han bor med familj på Värmdö. 

Efter mötet firade medlemmarna det nybildade distriktet med tårta. 

Distriktsordförande Anders Bergström kommenterar:

– Jag vill rikta ett stort tack till medlemmarna för förtroendet att få leda partiets distrikt i Stockholm. Det är med stolthet jag tar på mig uppdraget. I distriktsstyrelsen har vi kompetens, erfarenhet, och kanske viktigast av allt: engagemang. Våra ambitioner är att växa i både Stockholms stad och län, och att vi ska bli det naturliga valet för den som söker alternativ till de gamla partierna. 

Partiledare Gustav Kasselstrand kommenterar:

– I vår första valrörelse 2018 var partiets organisation enkel och bristfällig. Sedan dess har vi arbetat med att både bredda och fördjupa organisationen. Det blev tydligt i valet 2022, där organisationen var ljusår bättre än i vårt första val. Fortfarande återstår mycket arbete, men vi tar hela tiden steg framåt. Vår första distriktsbildning är i det avseendet en viktig milstolpe. Redan nu pågår dessutom förberedelserna inför ännu en distriktsbildning, i Skåne. 

– Jag vill avslutningsvis tacka alla som varit verksamma i kretsledningarna i Stockholms stad och län under de senaste åren. Det är tack vare era insatser som kretsarna nu var mogna att bilda ett gemensamt distrikt. Med ett distrikt i Stockholm ökar partiets möjligheter att nå framgångar inte bara lokalt och regionalt, utan även på nationell nivå.