hemsenaste nyttKraftig me...
Publicerad 5 februari 2023

Kraftig medlemstillväxt i Alternativ för Sverige – Över 3 400 medlemmar

Under valåret 2022 växte Alternativ för Sveriges medlemsantal kraftigt. Partiet hade vid det senaste årsskiftet 3 411 medlemmar, en ökning med 25 procent mot föregående år. Det är nytt medlemsrekord.

Alternativ för Sverige är större än någonsin tidigare sett till antal medlemmar. Den 31 december 2022 uppgick medlemsantalet till 3 411 medlemmar, vilket innebär att partiet för tredje året i rad haft en tillväxt på omkring 25 procent. 

Särskilt stark ökning i fyra län

I fyra valkretsar noteras en ökning av medlemsantalet med över 50 procent jämfört med föregående år. Allra mest växer partiet i Jämtland. Nedan följer hela listan, med medlemsantalet den 31 december och procentuell förändring på årsbasis:

 1. Jämtland, 66 medlemmar, +89 %
 2. Västra Götalands läns södra, 67 medlemmar, +60 %
 3. Blekinge, 66 medlemmar, +53 %
 4. Kalmar län, 111 medlemmar, +52 %
 5. Västerbotten, 68 medlemmar, +42 %
 6. Västra Götalands läns norra, 77 medlemmar, +40 %
 7. Kronoberg, 76 medlemmar, +36 %
 8. Skåne, 426 medlemmar, +33 %
 9. Halland, 136 medlemmar, +32 %
 10. Norrbotten, 76 medlemmar, +31 %
 11. Västernorrland, 89 medlemmar, +31 %
 12. Örebro län, 95 medlemmar, +30 %
 13. Värmland, 85 medlemmar, +29 %
 14. Västra Götalands läns östra, 89 medlemmar, +27 %
 15. Gävleborg, 96 medlemmar, +26 %
 16. Södermanland, 106 medlemmar, +25 %
 17. Västmanland, 91 medlemmar, +25 %
 18. Stockholms kommun, 363 medlemmar, +23 %
 19. Göteborgs kommun och Västra Götalands läns västra, 283 medlemmar, +22 %
 20. Uppsala län, 134 medlemmar, +21 %
 21. Jönköpings län, 110 medlemmar, +15 %
 22. Stockholms län, 420 medlemmar, +14 %
 23. Östergötland, 110 medlemmar, +3 %
 24. Dalarna, 75 medlemmar, -1 %
 25. Gotland, 25 medlemmar, -7 %

Gustav Kasselstrand, partiledare, kommenterar:

– Tack vare den insats som Alternativ för Sverige genomförde under förra årets valrörelse kan vi nu stoltsera med det högsta medlemsantalet någonsin. Jag vill tacka alla som varit medlemmar, oavsett om man varit aktiv eller passiv. Det är tack vare er som vi kan bedriva verksamhet!

– Det är naturligt att allt fler söker sig till oss: vi presenterar lösningar som inget riksdagsparti är i närheten av. Den enskilt viktigaste frågan är invandringsstopp kombinerat med omfattande återvandring, vilket är en förutsättning för att vi ska kunna stoppa folkutbytet. Vi är dessutom den enda kraft som bildar opinion för ett svenskt EU-utträde.

Bli medlem för 2023

– Ju fler som förnyar medlemskapet eller blir medlemmar för första gången, desto större chans att vi kan genomföra en framgångsrik valrörelse till Europaparlamentet nästa år, avslutar Gustav Kasselstrand.

Medlemskapet i Alternativ för Sverige gäller per kalenderår och måste alltså förnyas varje år för att räknas som aktivt. Medlemmar för 2022 har nu fått mejl med uppgifter om hur man förnyar för 2023. Om man missat mejlet går det lika bra att fylla i sina uppgifter på alternativforsverige.se/bli-medlem så får man automatiskt ett mejl till sin e-post med vidare instruktioner om hur man förnyar. Vid frågor, kontakta medlem@alternativforsverige.se

Partiets medlemsantal den 31 december:

År 2018: 2 057 medlemmar
År 2019: 1 742 medlemmar
År 2020: 2 204 medlemmar
År 2021: 2 726 medlemmar
År 2022: 3 411 medlemmar

För mer information,

Gustav Kasselstrand
press@alternativforsverige.se