hemsenaste nyttDebatt: Ty...
Publicerad 11 januari 2023

Debatt: Tycker SCA att de har rätt att stjäla landskapets konturer?

Debattartikel av Sven Valerio, publicerad i Sundsvalls Tidning 11 januari.

Före jul (19/12) rapporterade SVT Västernorrland att ”SCA växlar upp sin vindkraftssatsning”. Bolaget vill gå från att arrendera ut mark till att bli störst i Sverige på egen vindkraft. SVT lät oss också veta att ”Satsningen är nära knuten till den stora omställningen till så kallad grön industri i Norrland”.

SCA har ambitionen att på sikt bygga vindkraft motsvarande 65 TWh årsproduktion. Man anser att utbyggnaden kan ske – om bara Länsstyrelsen beviljar tillstånd i tillräcklig takt. Dessa ambitioner är makalösa i omfattning och därmed konsekvenser.

Låter man vindkraftprojektet Råliden i Piteå kommun vara mall, så kan man räkna med en installerad effekt på 6 MW per verk och 65 hektar markåtgång. En rimlig kapacitetsfaktor är 30 procent, vilket betyder att verklig årsproduktion blir 30 procent av installerad effekt. Sådana förhållanden applicerade på SCA:s planer betyder följande: För att producera 65 TWh el årligen, behöver bolaget uppföra 4 100 vindkraftverk och till detta åtgår 270 000 hektar mark. Det är mer än 10 procent av bolagets totala markinnehav på 2,6 miljoner hektar.

Då en vindkraftpark är synlig långt utanför själva vindkraftparken, så kommer i praktiken över hälften av SCA:s mark att bli visuellt nedsmutsad med vindkraft. Och eftersom bolagets markinnehav är koncentrerat till Medelpad, östra Jämtland och Ångermanland, där det utgör nära hälften av all mark (!), så kommer Mellannorrlands natur att förändras till oigenkännlighet. Vindkraftsplanerna utgör en totalitär och kulturrevolutionär omdaning av landskapet.

Holmen äger 1,3 miljoner hektar mark, varav en betydande del återfinns i Ångermanland. Bolaget har liknande planer som SCA.

Ovan föranleder en fråga till SCA:

SCA, anser ni att äganderätten ger er rätten att stjäla landskapets konturer från Norrlands invånare? Utbyggnaden av älvarna är en parentes i förhållande till det ni vill göra.

Avslutningsvis: Sverige behöver inte intermittent kraftproduktion. Sådan produktion är inte planerbar och den förstör lönsamheten hos den bas- och reglerkraft vi ändå måste ha, oavsett hur många vindsnurror som byggs.

Sven Valerio

Forskningsingenjör på tekniskt universitet. Engagerad i Alternativ för Sverige sedan 2018. Kretsansvarig för Västernorrland. Är gift och har tre vuxna barn. Bor på landsbygden i Ångermanland och har ett stort friluftsintresse.