hemsenaste nyttAfS avslöj...
Publicerad 19 december 2022

AfS avslöjar: Här är ministrarna som bjudits in till World Economic Forums möte i Davos

Snart är det dags för den globalistiska lobbygruppen World Economic Forums årliga toppmöte, som äger rum i Davos 16-20 januari. Alternativ för Sveriges partiledare Gustav Kasselstrand kan nu offentliggöra handlingar som visar att fyra ministrar i den borgerliga regeringen har blivit inbjudna. Statsminister Ulf Kristersson har fått en personligt undertecknad inbjudan av WEF:s grundare och exekutive ordförande, Klaus Schwab. En särskilt ansvarig för lobbygruppens kontakter med Sveriges regering lockar de svenska politikerna med att ett stort antal stats- och regeringschefer samt företagsledare kommer att delta på mötet.

World Economic Forum (WEF) är världens kanske mäktigaste lobbygrupp. Gruppen finansieras huvudsakligen av sina medlemsföretag. Medlemsföretagen är normalt sett multinationella bolag med omsättning i mångmiljardklassen. Enligt WEF:s egen officiella information sträcker sig den årliga avgiften från omkring en halv miljon kronor till närmare 10 miljoner kronor, beroende på hur stort inflytande företaget vill köpa.

Ett företag som betalar årlig medlemsavgift får bland annat möjlighet att delta med VD eller annan topprepresentant på årsmötet i Davos, givet att man även betalar deltagaravgiften på cirka 300 000 kronor.

Utöver företagen bjuds varje år ett stort antal utvalda gäster in, främst politiker, men även ledande företrädare inom media, civilsamhälle och akademi.

Genom offentlighetsprincipen har Gustav Kasselstrand begärt ut allt material som finns att tillgå inför det kommande toppmötet i schweiziska Davos. Ingen del av informationen har offentliggjorts förrän nu.

Den 27 oktober kom en inbjudan adresserad till Ulf Kristersson:

“Käre statsminister,

Det är med stor glädje vi gratulerar dig till ditt val som statsminister för Sverige vid en så viktig tidpunkt för Sverige och Europa. Det är vår ära att bjuda in dig till World Economic Forums årsmöte 2023, som äger rum i Davos-Klosters, Schweiz, från 16 till 20 januari. Årsmötet samlar ledande beslutsfattare inom politik, företag och civilsamhälle att arbeta tillsammans för att adressera nyckelfrågor på den globala agendan och fastställa de nödvändiga prioriteringarna.

Då Sverige tar över ordförandeskapet för EU i januari, kommer ditt personliga engagemang under årsmötet att erbjuda en kraftfull plattform för dig att dra uppmärksamhet till ditt lands ledarskapsroll i att generera kollektiv handling för att svara på den nuvarande geopolitiska krisen och dess bidrag till att accelerera Europas gröna omställning. Det kommer också tjäna som ett utmärkt tillfälle att utforska nya investeringspartnerskap med globala företagsledare i Forumets gemenskap, med fokus på ditt lands ledande gröna tillväxt- och innovationsbranscher. Forumet kommer att arbeta tätt med din stab för att säkerställa att ditt deltagande är av största betydelse och relevans för dig och för Sverige. 

Ännu en gång, våra varmaste gratulationer till valet.”

Inbjudan är underskriven personligen av Klaus Schwab, Founder and Executive Chairman, och Børge Brende, President.

Några dagar senare, den 31 oktober, skickar Lucy Smith på World Economic Forum ett informellt e-postmeddelande adresserat till Ulf Kristersson. Meddelandet går via hans sekreterare. Smiths titel är Government Engagement Relationship Manager. Hon skriver att hon är ansvarig för World Economic Forums relationer [relationship management] med Sveriges regering.

“Jag tar tillfället i akt att presentera mig. Jag är ansvarig för att hantera relationerna mellan World Economic Forum och Sveriges regering. Min uppgift är att definiera och implementera strategin genom att fungera som huvudkontakten vid World Economic Forum, och samverka med olika enheter om samarbetsmöjligheter och därefter bygga ett långsiktigt tillitsbaserat partnerskap.”

Skryter om att regeringschefer och företagsledare deltar

Därefter framhäver hon hur många inflytelserika beslutsfattare som kommer att delta på mötet i Davos:

“Totalt förväntar vi oss omkring 2 500 deltagare, varav 300 regerings-/statschefer och ministrar, och omkring 1000 verkställande direktörer från våra partnerföretag, samt ledare och experter inom civilsamhället och media.”

Hon avslutar med att utlova ett program med “stor inverkan” [high-impact programme].

“Statsministern kan förvänta sig ett program med stor genomslagskraft som jag ser fram emot att bygga tillsammans med hans team, givet att agendan möjliggör deltagande.”

Tre ytterligare ministrar inbjudna

I mitten av november bjuder World Economic Forum in ytterligare tre ministrar. Inbjudningarna är underskrivna av WEF:s ordförande (“President”) Børge Brende, dock inte av Klaus Schwab

Samtliga får får samma inledningstext i inbjudan:

Det är vår ära att bjuda in dig till World Economic Forums årsmöte 2023, som äger rum i Davos-Klosters, Schweiz, från 16 till 20 januari. Årsmötet samlar ledande beslutsfattare inom politik, företag och civilsamhälle att arbeta tillsammans för att adressera nyckelfrågor på den globala agendan och fastställa de nödvändiga prioriteringarna. De stora antalet nuvarande och framtida potentiella kriser gör årsmötet 2023 särskilt viktigt.

Därefter får varje minister en motivering till varför just dennes politiska ansvarsområde gör det särskilt angeläget för ministern att delta på World Economic Forums möte.

Nedan följer de inbjudna ministrarna och World Economic Forums skräddarsydda budskap beroende på ministerns uppgifter.

Romina Pourmokhtari (L), miljöminister

“Inför en utdragen energikris och dystrare globala ekonomiska prognoser, kommer årsmötet att vara en mycket viktig milstolpe efter FN:s klimattoppmöte (COP27) för att bibehålla momentum i globala klimat- och naturambitioner. Givet Sveriges uppvisade resultat inom ledarskap i både klimat och biologisk mångfald, kommer ditt deltagande i Forumets globala gemenskap med höga beslutsfattare att vara mycket värdefullt för att mobilisera privata och offentliga aktörer i att fortsätta utvecklingen under det kommande året.”

Pål Jonson (M), försvarsminister

“Givet Sveriges ledarskap och militära stöd efter att Rysslands invasion av Ukraina inleddes, samt de givande diskussionerna om NATO-anslutning som kommer att göra landet och det euro-atlantiska området säkrare, skulle ert personliga deltagande under årsmötet vara mycket värdefullt, särskilt i diskussioner om hur den europeiska säkerheten kan stärkas mot nuvarande och framväxande hot.”

Ebba Busch (KD), vice statsminister, energi- och näringsminister

“När en utmanande energikris hotar fundamentet i ekonomin och störningar i försörjningskedjorna fortsätter att anstränga industriproduktionen, är Sveriges ledarskap inom energi- och näringspolitiken särskilt viktigt. Årsmötet kommer att vara en läglig plattform för dig att dela med dig av ditt lands vision om hur man bäst kan utveckla produktiviteten samt att stärka och konsolidera viktiga samarbeten med globala ledare inom företag och regeringar i Forumets gemenskap i Davos”.

För samtliga ministrar avslutas inbjudan med följande:

“Forumet kommer att arbeta tätt med din stab för att säkerställa att ditt deltagande är av största betydelse och relevans för dig och för Sverige. Jag ser innerligt fram emot att involvera dig i denna insats och att välkomna dig till Davos.”

Samtidigt skickar Lucy Smith även denna gång informella mejl till ministrarnas olika sekreterare. Nu föreslår hon även personliga möten med ministrarnas sekreterare den 6 december då hon är i Stockholm för “ett antal möten” med “kollegor i regeringen” [government counterparts].

“Dessutom har jag nöjet att meddela att jag högst sannolikt kommer att vara i Stockholm den 6 december för ett antal möten med kollegor i regeringen tillsammans med min kollega Andrew Caruana Galizia, ställföreträdande chef för vårt Europe and Eurasia Government Engagement-team, och jag skulle gärna undersöka om det finns tid i schemat för att organisera ett möte med företrädare för kansliet och tillhörande personal. Agendan skulle avhandla en introduktion av Forumet och dess toppnivå-initiativ samt programmet för årsmötet och dess olika möjligheter.”

Målet: Nya system

I den officiella programförklaringen som skickats till regeringen, skriver World Economic Forum att deras 53:e årsmöte handlar om att “bekräfta värdet och behovet av dialog och offentlig-privat samverkan, inte bara för att navigera den nuvarande strömmen av kriser, utan än viktigare, att driva fram konkret, system-positiv förändring på lång sikt”. Man påstår att syftet i över 50 år varit att “förbättra världen”. Målet med årsmötet i Davos är att “ge ledare de nödvändiga verktyg som behövs för att hantera den nuvarande komplexiteten och bygga för framtiden”. Det ska bland annat ske genom “dialog för att uppnå förståelse och anpassning samt utbyte av insikter” och “möten med olika grupper för att driva fram konkret handling inom globala nyckelfrågor”.

Fem konkreta diskussionsämnen nämns, med tilläggsinformationen att fler ämnen kommer att diskuteras som ännu inte finns med i programmet. Inom samtliga ämnen är målet att först analysera nuvarande situation – och därefter komma överens om “nya system”.

Nedan följer listan:

– Addressing the Current High Inflation, Low Growth, High Debt Economy in the context of a New System for Investment, Trade and Infrastructure

– Addressing the Current Geopolitical Risks in the context of a New System for Dialogue and Cooperation in a Multipolar World

– Addressing the Current Energy and Food Crises in the context of a New System for Energy, Climate and Nature

– Addressing the Current Industry Headwinds in the context of a New System for Harnessing Frontier Technologies for Private Sector Innovation and Resilience

– Addressing the Current Social Vulnerabilities in the context of a New System for Work, Skills and Care

Oklart vilka som kommer att tacka ja

Undertecknad har kontaktat regeringskansliet med förfrågan om vilka ministrar som kommer att delta. 

“Det är inget statsråd som i dagsläget har tackat ja till att delta”, skriver Ulrika Langels på regeringskansliets presstjänst den 5 december. Även i ett telefonsamtal torsdag den 15 december säger Langels att hon inte fått någon kännedom om några ministrar tackat ja, och i så fall vilka.

Alternativ för Sverige återkommer med ny information när den finns tillgänglig.

Gustav Kasselstrand
Partiledare
Alternativ för Sverige
press@alternativforsverige.se