hemsenaste nyttFörändring...
Publicerad 1 mars 2023

Förändringar i styrelsen

Fem ledamöter har avgått från partistyrelsen efter ett extrainsatt partistyrelsemöte. Förändringen påverkar inte partiets verksamhet eller politik. Förberedelser inför Europaparlamentsvalet om ett år fortsätter som tidigare.

I december valdes en ny partistyrelse enhälligt på partiets rikskongress. I januari i år hölls ett partistyrelsemöte utan några indikationer på att meningsskiljaktigheter fanns. 

I slutet av februari briserade plötsligt en konflikt som resulterade i ett extrainsatt styrelsemöte i söndags. Det blev där uppenbart för samtliga närvarande att styrelsen inte skulle fortsätta att fungera och att ett konstruktivt samarbete inte längre var möjligt inom ramen för samma styrelse. Fem ledamöter valde därefter att avgå från sina uppdrag. 

Partiledare Gustav Kasselstrand kommenterar:

– Jag hoppas att de som lämnat styrelsen fortsätter sitt engagemang i partiet på andra sätt. Det är åtminstone de indikationer som jag hittills fått.

– För partiet får den senaste veckans plötsliga turbulens små effekter. Vissa logistiska uppgifter överlämnas till andra. Medlemmar och sympatisörer kommer inte att märka av någon skillnad i partiets operativa verksamhet. Partiets politik är givetvis oförändrad, vilket heller inte varit en stridsfråga i styrelsen. 

– För partistyrelsen fortsätter nu årets viktiga arbete. Ett nytt flygblad kommer att tas fram i hundratusentals exemplar till partiets olika kretsar. Tillståndsansökan för att hålla förstamajtal i Stockholm den 1 maj är inskickad. Rikskongressen kommer att tidigareläggas något, så att partiet återigen får en fullständig styrelse utan vakanta platser. Våra förberedelser inför EU-valrörelsen om ett år fortsätter som tidigare. Målsättningen kvarstår: Alternativ för Sverige ska ta mandat i Europaparlamentet, vilket skulle innebära att vårt land tar ett stort steg på den långa vägen mot ett EU-utträde. 

För mer information,

press@alternativforsverige.se