hemsenaste nyttLyckat med...
Publicerad 13 mars 2023

Lyckat medlemsmöte i Norrköping

Lördag den 11 mars anordnades ett medlemsmöte i Norrköping.
Mötet hölls i en lokal i stadens historiska industrilandskap, ett stenkast från statyn av arbetarförfattaren Moa Martinson (maka till Harry Martinson).

Ett 15-tal medlemmar var på plats för att lyssna på partiledare Gustav Kasselstrand som föreläste om sin politiska bakgrund och om Alternativ för Sveriges fem första år som parti. Fyra valrörelser har genomförts: riksdagsvalet 2018, EU-valet 2019, kyrkovalet 2021, samt förra årets riksdags-, region- och kommunval. Flera viktiga lärdomar presenterades, med störst fokus på den senaste valrörelsen.

Konstruktiva diskussioner fördes med åhörarna om partiets möjligheter att nå ett högre resultat i EU-valet nästa år. Alternativ för Sverige förespråkar ett svenskt EU-utträde, till skillnad från samtliga riksdagspartier som alla är anhängare av EU-medlemskapet.

Utöver Gustav Kasselstrand talade också Roger Ivargren, kretsansvarig för Östergötland. Ivargren berättade om östgötakretsens verksamhet, framför allt med fokus på de många aktiviteter som är inplanerade i år.