hemsenaste nyttPressmedde...
Publicerad 12 juli 2023

Pressmeddelande: Natoansökan har lämnats in utan förbehåll mot kärnvapen

Ett svenskt Natointräde ser nu mer troligt ut efter att Erdogan lovat att godkänna ansökan. Det är oklart när det sker, och fortfarande återstår Ungerns ratificering. Partiledare Gustav Kasselstrand kommenterar:

“Ett svenskt Natomedlemskap är ett felsteg av lika stora proportioner som EU-medlemskapet.

En (eventuell) anslutning sker utan offentlig debatt eller folkomröstning, och med långtgående politiska eftergifter som inskränkt vår frihet.

Svenskt oberoende är ett bättre alternativ.”

Nyligen hamnade dessutom Gustav Kasselstrand i ett meningsutbyte på Twitter med Morgan Johansson. Kasselstrand kan här visa att det inte finns några förbehåll mot att placera utländska kärnvapen på svensk mark.

Text från Kasselstrands facebook:

UPPLYSNING: NATOANSÖKAN HAR LÄMNATS IN UTAN FÖRBEHÅLL MOT KÄRNVAPEN!

Jag hamnade i ett meningsutbyte med Morgan Johansson (S) på Twitter.

Från att ha varit minister i förra regeringen sitter han nu i försvarsutskottet för sossarna. Det gör han tillsammans med partiets tidigare försvarsminister, Peter Hultqvist.

När allt nu pekar på att Sverige blir Natomedlem, skrev Johansson följande:

“Turkiets besked om Nato-ratificering är välkommet! Den nya överenskommelsen är i praktiken ett fullföljande av det avtal s-regeringen förhandlade fram.”

Jag frågade då Johansson om partiets krav på ett förbehåll (=förbud) mot kärnvapen på svensk mark fortfarande gäller. När man svängde i Natofrågan var detta förbehåll nämligen ett villkor för att stödja svenskt Natomedlemskap.

“Socialdemokraterna ska därmed verka för att Sverige, om ansökan godkänns av Nato, uttalar ensidigt förbehåll mot utplacering av kärnvapen och permanenta baser på svenskt territorium”, skrev man i pressmeddelandet i maj 2022.

Jag påminde Morgan Johansson om det idag, och frågade: “Jag har inte hört något från er om detta på ett års tid. Vad gäller?”

Han svarade:

“Högerregeringen svajade ett tag i den frågan, men nu finns det, på s-initiativ, skrivningar i utskottsbetänkandet och i Försvarsberedningens rapport om det. Vi har samma hållning som Norge och Danmark.”

Problemet är bara att Morgan Johansson antingen ljuger eller har blivit grundlurad. I rapporten är det nämligen tydligt att inga förbehåll finns. Jag valde därför att citera från rapporten (se bild) och kommentera:

“Har du ens läst den rapport du själv varit med och godkänt? Det framgår tydligt att ansökan har lämnats in utan några förbehåll. Lagstiftning mot kärnvapen på svensk mark – i fredstid eller krig – är “inte aktuell””.

Morgan Johansson svarade aldrig.

Socialdemokraterna har alltså, i försvarsberedningen, övergivit sitt eget villkor. Och inte en enda svensk journalist har upptäckt detta löftessvek. Således har ingen ställt en enda fråga till Socialdemokraterna om det. Är det inte märkligt att jag som partiledare ska behöva göra jobbet åt vår lata och inkompetenta journalistkår?

För mer information,

press@alternativforsverige.se