hemsenaste nyttVälbesökt ...
Publicerad 19 oktober 2023

Välbesökt pubkväll i Gamla stan

Fredag den 6 oktober samlades omkring 50 medlemmar och sympatisörer på en pubkväll i Gamla stan i Stockholm. Många av deltagarna beställde varmrätt, andra nöjde sig med något svalkande att dricka. Efter en halvtimme med livliga diskussioner kring borden, tog Gustav Kasselstrand till orda. Först berättade han om sitt besök samma dag i Uppsala, där kyrkomötet pågick. Kasselstrand berättade om de många motioner som partiet lagt inför årets session och om de reaktioner dessa föranlett från kyrkoetablissemanget.

Därefter inledde Kasselstrand sin ideologiskt orienterade föreläsning, som fokuserade på några av svenska folkets mest centrala intressen – vår existens, vårt ekonomiska välstånd och vår frihet – samt de hot som vi nu har att hantera.

Invandringen driver på ett folkutbyte som är så långt gånget att svenskarna på sikt kommer att bli en minoritet i sitt eget land. Exakt när minoritetssituationen har inträffat kommer dock inte vara möjligt att fastslå då myndigheterna mörkar dessa uppgifter: där räknas tredje generationens invandrare som fullt ut svenska. Forskare, som Kyösti Tarvainen, har dock bedömt att situationen inträffar omkring år 2058 om ingen återvandring verkställs.

Den förda ekonomiska politiken har gjort Sverige och svenskarna fattigare än på mycket länge. Som problem nämndes bland annat skyhöga skatter och en klimatpolitik som leder till en ekonomisk utarmning av medelklassen. Den offentliga sektorn med en pålitlig välfärd blev den ofantliga sektorn med byråkrati och myndighetsaktivism. Dessutom hotas hushållen nu av en extrem överbelåning som drivits på av beslut från riksdagen, riksbanken och storbankerna. Den arbetande delen av befolkningen har blivit skatte- och ränteslavar och får behålla allt mindre pengar själva.

Stora delar av vårt nationella självbestämmande har flyttats till EU – och snart även Nato. Även andra globalistiska organisationer som Kasselstrand granskat på djupet – som Bilderberggruppen och World Economic Forum – utövar massiv informell påverkan på de beslut som fattas. Kasselstrand varnade även för WHO:s pandemifördrag som beslutas nästa år, och som ger organisationen makt att aktivera en världsregering genom att utlysa ett internationellt hälsonödläge. Kasselstrand beskrev hur 68-vänstern tog makten i olika länder genom att infiltrera myndigheter för 50 år sedan. Nu när de ser att motståndet mot deras samhällsexperiment växer i land efter land, gör de samma resa som för 50 år sedan – men denna gång på global nivå genom att ta över befintliga globala organisationer eller inrätta nya. Det kan förklara att vänstern inte protesterat utan istället bejublat den ökade maktförskjutningen från enskilda länder till överstatlig nivå: EU är det kanske tydligaste exemplet, men även Nato.

Dagen efter deltog Kasselstrand och ett stort antal andra AFS-medlemmar på Nya Bok- & Mediemässan. Kasselstrand hade tre programpunkter: en debatt om klimatpolitik, ett personporträtt i en intervjuutfrågning, samt ett eget föredrag om behovet av att nationalister och andra oppositionella samarbetar över nationsgränserna mot globalismen.

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet. Rösta på självständighetspartiet Alternativ för Sverige!

Gör en konkret insats – bli medlem!