hemsenaste nyttRapport fr...
Publicerad 27 oktober 2023

Rapport från rikskongressen

Den 20-22 oktober samlades Alternativ för Sveriges högsta beslutande organ, rikskongressen. Gustav Kasselstrand blev omvald som partiledare. Tre nya namn tar plats i partistyrelsen: Anders Bergström, Claes Lindh och Roger Richthoff.

Inför rikskongressen hade medlemmar från samtliga kretsar haft möjlighet att utse ombud med rösträtt. Samtliga medlemmar i landet – även de som inte kandiderat som till ombud – hade närvarorätt, motionsrätt och yttranderätt.

Rikskongressen ägde rum på M/S Baltic Queen, som trafikeras av Tallink Silja mellan Sverige och Estland. Dialogen med Tallink Silja fungerade formidabelt före, under och efter rikskongressen. Partiet har blivit mycket väl bemött under hela perioden.

Samling skedde 13:00 på fredagen i konferenslobbyn på båten, där tilltugg serverades i form av fantastiskt goda kanapéer, snittar och små efterrätter.

Gustav Kasselstrand inledningstalar

Klockan 14:00 tog Gustav Kasselstrand till orda. I öppningstalet för rikskongressen talade han om det förtroende varje ombud givits att fatta beslut – beslut som påverkar inte bara partiet, utan i förlängningen hela landet. Därefter påminde han om att Alternativ för Sverige är ett litet parti med en stor uppgift: vi vill genomföra den största politiska förändringen på flera generationer. För att ett så djärvt företag ska lyckas krävs att vi har förtroende för varandra och gör vårt yttersta i alla lägen.

Kongressdeltagarna uppmanades att under helgen knyta nya vänskapsband och stärka de befintliga. Gustav Kasselstrand avslutade med att berätta om Estlands svenska historia, och att vårt folk och vår kultur efter nästan tusen års närvaro i dessa bygder försvann och numera är historia. Han menade därefter att ett liknande öde riskerar att inträffa även i dagens Sverige, i det land där svenskarna är ursprungsbefolkning och som varit vårt av hävd i tusentals år. 

– Låt oss under denna helg minnas vad vi kämpar för. För Sveriges, det svenska folkets och den svenska kulturens överlevnad. 

– Härmed förklarar jag 2023 års rikskongress för öppnad!, förkunnade Gustav Kasselstrand, och ordförandeklubban – med Alternativ för Sverige ingraverat – föll i bordet. 

Presidiet konfererar om propositionsordningen

Till mötesordförande valde rikskongressen Simon O Pettersson från Uppsala. Till mötessekreterare valdes Christoffer Brinkåker från Lund och till biträdande mötessekreterare Christopher Bergman från Göteborg.

Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisorernas berättelse presenterades. Rikskongressen beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Därefter var det dags för val av styrelse. Gustav Kasselstrand blev omvald med acklamation. Tre nya namn tar plats i styrelsen i form av ersättare. Ersättarna deltar i styrelsens arbete på precis samma premisser som ordinarie ledamöter, och går in med rösträtt i turordning om någon ledamot är frånvarande. 

Den nyvalda styrelsen i sin helhet är:

Partiledare Gustav Kasselstrand

Vice partiledare Mikael Jansson

Ledamöter

  • Mattias From
  • Mikael Simm
  • Per Sefastsson
  • Sven Valerio
  • Arne Johansson

Ersättare:

  • Anders Bergström
  • Claes Lindh
  • Roger Richthoff

Anders Bergström har över 30 års erfarenhet som polis i yttre tjänst och är idag ordförande för partiets distrikt i Stockholm. Claes Lindh är kretsansvarig i Skaraborg och ledde partiet till det starkaste resultatet i kommunvalet förra året, då vi fick 1,2 procent i Gullspång. Roger Richthoff är tidigare riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Han har lång erfarenhet som officer och är en välkänd försvarspolitisk debattör. 

Rikskongressen beslutade om omval av valberedningen och revisorerna.

Därefter inleddes det enskilt största blocket under kongressen: propositioner och motioner. Två propositioner fanns: antagande av nytt stadgeförslag, samt antagande av lista till Europaparlamentet. Som toppkandidat valdes Gustav Kasselstrand. Hela listan presenteras inom kort. 

Debatten kring motionerna gick varm, och fler än en gång behövde röstkorten användas!

Därefter behandlades ett 30-tal motioner som medlemmar skickat in. Efter att omkring hälften av motionerna debatterats och beslutats om, ajournerades rikskongressen kring klockan 19:30 för att deltagarna skulle hinna gå till sina hytter och lämna bagage innan det var dags för den stora kongressmiddagen i form av en buffé på fredagskvällen som pågick i flera timmar med trevlig stämning och energiska diskussioner.

På lördag förmiddag samlades deltagarna för en tidig frukostbuffé, och senare på förmiddagen angjorde färjan Estlands huvudstad Tallinn, där en halvdag tillbringades. Deltagarna hade först några timmars fritt disponerande av tid där de flesta valde att nyfiket upptäcka Gamla stan. 

Klockan 13:00 hade partiet en stor bokning på världens kanske bästa medeltida restaurang, Olde Hansa, där de flesta kongressdeltagare valde att närvara. Lunchen pågick i flera timmar och var definitivt en av de sociala höjdpunkterna under hela helgen. 

Videohälsning från ungerska Mi Hazánks partiledare Laszlo Toroczkai

På lördagseftermiddagen återupptogs kongressen på färjan och återstående motioner behandlades. Konferensen avslutades med att en videohälsning från ungerska Mi Hazánks partiledare Laszlo Toroczkai spelades upp, något som resulterade i stora applåder från rikskongressen. Därefter hölls två utbildningsföreläsningar. Först av Mattias From, om strategi vid flygbladsutdelningar, och därefter av Gustav Kasselstrand om de allmänna och partispecifika förutsättningarna inför Europaparlamentsvalet den 9 juni. 

Mattias From föreläser om flygbladsutdelningar
Mattias From föreläser om flygbladsutdelningar

På förmiddagen söndag den 22 oktober var rikskongressen tillbaka på Värtaterminalen i Stockholm och deltagarna tackade varandra för en minnesvärd helg som inneburit nya beslut, nya vänskaper och framför allt ny energi inför det viktiga EU-val som väntar. Nu fortsätter förberedelserna för fullt!

För mer information,
press@alternativforsverige.se